Ajankohtaista

RSS

Kehitysvammaisten asuminen

Tämä vuosikymmen tulee olemaan merkittävä kehitysvammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien ja lähiyhteisöön liittymisen kannalta.

 

Perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa yksilöille turvatut perusihmisoikeudet määrittelevät keskeiset tavoitteet asumisohjelman toteuttamiselle Suomessa. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen artikla 19 edellyttää, että vammaisilla henkilöillä on oikeus valita, missä ja kenen kanssa he asuvat eivätkä he ole velvoitettuja käyttämään tiettyjä asumisjärjestelyjä.

 

Valtioneuvosto teki 21.1.2010 merkittävän päätöksen kehitysvammaisten ihmisten yksilöllisen asumisen palveluiden järjestämiseksi vuosina 2010-2015. Valtioneuvosto on päättänyt myös ohjelman toteuttamisesta.

 

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen.

 

Valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan kunnan tulee ottaa kehitysvammaisten uuden asumisyksikön suunnittelu ja rakentaminen kiireelliseksi kehittämiskohteeksi.

 

Kehitysvammaisten asuntojen rakentamista tuetaan merkittävästi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn rahoituksen myötä. Lisäksi muun muassa Raha-automaattiyhdistys RAY rahoittaa asuntojen hankintaa ja rakentamista.

 

Kehitysvammaisten henkilöiden palvelut ovat kunnan peruspalvelujen valtionosuuden piiriin kuuluvia palveluja. On vältettävä investointeja niihin palveluihin, jotka ylläpitävät laitoskulttuuria sekä asumiskeskittymiä erilaisille tukea tarvitseville ryhmille.

 

On tärkeää, että toimivalla ja laadukkaalla asumisyksiköllä tuetaan perheiden jaksamista. Tavoitteena on taata jokaiselle lapsuudenkodista tai laitoksesta muuttavalle asunto omassa kotikunnassa.

 

Ihmisoikeusnäkökulma on liian pitkään unohtunut erityisryhmien palveluja järjestettäessä. Syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja itsenäisen elämisen turvaaminen on taattava jokaiselle.

 

Presidentti Kallion rukous Suomen puolesta Talvisodan aikaan

Rukous Suomen puolesta

Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme Sinua: Herra, auta meitä hädässämme äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä.

Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme Sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme Sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä Sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä.

Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi Sinun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät niin Sinun rakkaudellasi, että me tulemme kuuliaisiksi Sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme.

Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme Sinun kauttasi, siihen me uskomme. Armahda meitä. Amen.