Vaalit

PERHEET ETUSIJALLA

Haluamme tarjota perheille vaihtoehtoja. Päätökset pikkulasten hoitopaikoista on saatava tehdä keittiöpöydän äärellä.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen rinnalla korostamme lasten kotihoidon mahdollistamista esiopetusikään saakka.

Lastenneuvoloissa on huomioitava myös perheiden jaksaminen.

 

KUNTATALOUS KUNTOON

Haluamme vahvistaa kuntataloutta ja kuntien toimintaedellyytyksiä.

Vain taloudellisesti kestävät kunnat kykynevät turvaamaan laadukkaat lähipalvelut.

Kuntien moninaisuus tulee huomioida valtionosuusuudistuksissa.

 

VANHUKSILLA EI OLE AIKAA ODOTTAA

Ikäihmisten palvelujen järjestäjien tulee huolehtia suositusten mukaisista henkilömitoituksista vanhuspalveluissa.

 

KILPAILUKYKYÄ TURVALLISUUDESTA

Perheitä tukeva toiminta vähentää nuoriin kohdistuvaa väkivallan uhkaa ja edistää turvallisuutta

Kunnan tarjottava mielekästä vapaa-ajan toimintaa kuten urheilua, jolla kohennetaan kuntalaisten elämänlaatua ja turvallisuutta. Päihteetöntä elämäntapaa on edistettävä.