Äänestysnumero: 25 Raahe

Esittely

Kunnallisena luottamushenkilönä sitoudun rehellisyyteen, avoimuuteen ja johdonmukai-suuteen. Kunta ei ole liikeyritys, vaan se on ennen kaikkea asukkaidensa yhteisö.  Vaalin kaikkien kuntalaisten – nuorten ja vanhojen, vähävaraisten ja hyvätuloisten, terveiden ja sairaiden, taajamissa tai syrjäkylillä asuvien – tasavertaisuutta kunnallisessa päätöksenteossa ja palvelutarjonnassa.

 

Lisää henkilötietoja

Sosiaalinen media